Zasady publikowania tekstów

Autorzy przysyłający swe artykuły do „Pamiętnika” proszeni są o dołączenie następującego oświadczenia:

  1. Nadesłana praca nie była nigdzie publikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism lub ksiąg zbiorowych.
  2. Praca jest całkowicie oryginalna, a wykorzystane w niej założenia, teorie i fragmenty tekstów innych osób zostały wskazane przez autora artykułu wraz z podaniem nazwiska ich twórcy i tytułu dzieła.

O wszelkich wykrytych przypadkach braku rzetelności naukowej będą informowane odpowiednie podmioty.

Przed publikacją artykułu autor podpisuje z wydawcą umowę o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do dzieła.

Redakcja „Pamiętnika” nie płaci honorariów autorskich ani nie pobiera opłat za publikację tekstów.