Polityka wydawnicza

Wydawca (PAN Biblioteka Kórnicka) działa w oparciu o copyright i licencję Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez Utworów Zależnych (CC BY-ND 4.0).

Z chwilą przyjęcia utworu do publikacji w „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej” autor przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do dzieła.

Po upływie jednego roku od ukazania się utworu w wersji drukowanej, autor ma prawo zamieścić artykuł w wersji wydawniczej w przestrzeni wirtualnej na zasadach CC BY ND. Miejscem właściwym na samoarchiwizację uważa się portale gromadzące publikacje naukowe na zasadach open access oraz własne strony internetowe (tzn. repozytoria open access, repozytoria publikacji naukowych, repozytoria instytucji finansujących, repozytoria instytucjonalne, strony pracodawców (zgodnie z afiliacją), stronę domową autora, repozytoria dziedzinowe, serwisy społecznościowe.

W przypadku, kiedy utwór zostanie zamieszczony przez Bibliotekę w sieci przed upłynięciem jednego roku, karencja przestaje mieć zastosowanie.