Redakcja

Rada Redakcyjna

Piotr Bering (UAM), Marie Blahova (Uniwersytet Karola w Pradze), Martin Faber (Uniwersytet we Fryburgu), Maciej Forycki (UAM), Ivan Hlavacek (Uniwersytet Karola w Pradze), Tomasz Jasiński (BK PAN, UAM) (red. naczelny), Barbara Judkowiak (UAM), Witold Molik (UAM), Henryk Olszewski (UAM), Wojciech Suchocki (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Katarzyna Wrzesińska (PAN), Barbara Wysocka.

Rada Konsultacyjna
Kazimierz Dopierała (UAM), Jerzy Fiećko (UAM), Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński), Anna Grzegorczyk (UAM), Tomasz Jurek (PAN), Krzysztof Mikulski (UMK), Tomasz Schramm (UAM).

Sekretarz redakcji
Agnieszka Królczyk

Adres redakcji:
Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka
Pałac Działyńskich
Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
tel. +48 61 852 48 44 lub +48 531 989 836

e-mail: pamietnik@bk.pan.pl

ISSN 0551-3790