Archiwum

Zeszyt 1., Red. Józef Grycz. 1929, s. 117, 1 nlb.
Rozprawy:

Bodniak Stanisław: „Tytus Działyński„, s. 13-48

Grycz Józef: „Bibliotekarze Kórniccy„, s. 49-76

Kawecka (Gryczowa) Alodia: „Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829-1929„, s. 77-84.

Materiały:

Bodniak Stanisław: „Diariusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia„, s. 87-93

Bodniak Stanisław: „Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego„, s. 94-106

Wiadomości:

Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r., o „Zakładach Kórnickich”, s. 109-112

Tymczasowy regulamin Biblioteki Kórnickiej (przyjęty przez Kuratorjum dnia 9 stycznia 1928 r.), s. 113-116

 Regulamin tymczasowy korzystania z Biblioteki Kórnickiej, s. 117.

Zeszyt 2., Red. Stanisław Bodniak. 1930, s. 124, 2 nlb.
Rozprawy:

Bodniak Stanisław: „Zawiązek floty i obrona wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem IX„, s. 9-25, 2 nlb.

Bodniak Stanisław: „Polska w relacji włoskiej z roku 1604„, s. 26-49,1 nlb.

Skałkowski Adam: „Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja„, s. 50-83

Materiały:

Kleczkowski Adam: „Nowy fragment Willirama parafrazy Pieśni nad pieśniami„, s. 87-100

Wiadomości:

Kawecka (Gryczowa) Alodia: „Bibliographica XVII s.„, s. 103-116

Jasińska Stanisława: „Czasopisma emigracyjne w Bibliotece Kórnickiej„, s. 117-122, 1 nlb.

Bodniak Stanisław: „Bibljoteka Kórnicka w roku 1930„, s. 123-124, 1 nlb.

Zeszyt 3., Red. Stanisław Bodniak.1939-1946, s. 334, 2 nlb.
Rozprawy:

Pociecha Władysław: „W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicianów„, s. 9-41

Bodniak Stanisław: „Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona„, s. 42-276

Bodniak Stanisław: „Autorstwo ‚Zwierciadła Królewskiego’ traktatu z końca XVI stulecia„, s. 227-286

Materiały:

Jasińska Stanisława: „Nieznany autograf ‚Beniowskiego’ Juliusza Słowackiego„, s. 287-298

Jasińska Stanisława: „Pamiątka po Stefanie Garczyńskim„, s. 299-301

Orańska Józefa: „Nieznane miniatury Napoleona i szkic z Longwood w zbiorach kórnickich„, s. 302-305

Wiadomości:

Jasińska Stanisława: „Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945„, s. 306-314

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 roku do 30 czerwca 1945 r.„, s. 315-322

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie za okres od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku„, s. 323-330

Jasińska Stanisława: „Śp. Helena Olszewska„, s. 331-332.

Zeszyt 4., Red. Stanisław Bodniak. 1947 s. 226, 2 nlb., tabl. 4.
Rozprawy i artykuły:

Pociecha Władysław: „O zjeździe w Poznaniu w r. 1530„, s. 5-76

Bodniak Stanisław: „Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom„, s. 77-92

Konopczyński Władysław: „Anglia a Polska w XVIII wieku„, s. 93-129

Orańska Józefa: „Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich„, s. 130-152. Materiały:

Bodniak Stanisław: „Fragment diariusza sejmu warszawskiego z roku 1572„, s. 151-163

Bodniak Stanisław: „Ławryna Piaseczyńskiego ‚Powinności poselskie’ z początku XVII wieku„, s. 164-172

Pollak Roman: „Poprawki tekstu w wydaniu ‚Ogrodu fraszek’ Wacława Potockiego„, s. 173-179

Skałkowski Adam Mieczysław: „Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864)„, s. 180-207;

Jasińska Stanisława: „Słowacki w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 208-215.

Wiadomości:

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres od 1 VII 1946 do 30 VI 1947„, s. 216-219

„Najbliższe zamierzenia wydawnicze Biblioteki”, s. 219-220

„Planowane wystawy”, s. 220.

Zeszyt 5., Red. Stanisława Jasińska. 1955, s. 354, 2 nlb.

Bodniak Stanisław: „Życiorys własny„, s. 7-34

Bodniak Stanisław: „Autoreferat o własnych pracach naukowych„, s. 35-45

Rozprawy i artykuły:

Barycz Henryk: „Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca XVI wieku„, s. 46-78

Orańska Józefa: „Rysunki Jana Piotra Norblina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 79-101

Chojnacki Władysław: „Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich ‚Tek’ „, s. 102-135

Jasińska Stanisława: „Pierwsze redakcje ‚Beniowskiego’ Juliusza Słowackiego„, s.136-153

Jasińska Stanisława: „Juliusza Słowackiego przekład ‚Makbeta’ „, s. 154-160

Jasińska Stanisława: „Geneza wiersza Juliusza Słowackiego ‚Na sprowadzenie prochów Napoleona’ „, s. 161-166.

Materiały:

Zathey Jerzy: „Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakowskich. (Dokumenty z rękopisu Kórnickiego 194 i 203)„, s. 177-184

Majkowski Edmund: „Długossiana w dziele rękopisów Biblioteki Kórnickiej„, s. 185-200

Bodniak Stanisław, Barycz Henryk: „Wiersz Hozjusza z roku 1528„, s. 201-204

Kozłowska-Studnicka Janina: „Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich„, s. 205-226

Kozłowska-Studnicka Janina: „Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771„, s. 227-239;

Kaleta Roman: „Wiadomości o autografach Trembeckiego i Karpińskiego„, s. 240-249

Witkowski Michał: „Zapomniany odkrywca ‚Kazań gnieźnieńskich’ „, s. 250-261

Skałkowski Adam: „Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864) zakończenie„, s. 265-295.

Wiadomości:

Jasińska Stanisława: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 296-300

Witkowski Michał: „Badania nad dawnym drukarstwem wielkopolskim„, s. 301-311

Łuczakowa Jadwiga: „Indeksy i skorowidze działów specjalnych Biblioteki Kórnickiej„, s. 312-314

Gibasiewicz Stanisław: „Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej„, s. 315-316

Jasińska Stanisława: „Zabezpieczenie fundamentów zamku kórnickiego„, s. 317-319

-Nekrologi:

Pociecha Władysław: „Józef Grycz – człowiek i dzieło„, s. 320-331

Chyczewska Alina: „Józefa Orańska (1896-1955)„, s. 332-339

Koczorowska Teresa: „Julia Zalewska (1864-1954)„, s. 340.

Zeszyt 6., Red. Stanisława Jasińska. 1958, s. 455. (Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi)

Teksty:

Sawrymowicz Eugeniusz: „Adama Mickiewicza wiersze drezdeńskie w odpisach A. E. Odyńca i C. Działyńskiej„, s. 5-21

Malewska Hanna: „Cypriana Norwida ‚O miłości ksiąg dwie’ „, s. 22-34

Hordyński Władysław: „Autograf Chopina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 35-38

Hordyński Władysław: „Stefana Garczyńskiego ‚Apostata, czyli Wacława życie’ „, s. 39-165

Jasińska Stanisława: „Stefana Garczyńskiego ‚Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831’ w nieznanym autografie„, s. 166-176

Rozprawy i artykuły:

Pigoń Stanisław: „Nad autografem III części Dziadów„, s. 177-188

Płoszewski Leon: „Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 189-285

Jasińska Stanisława: „Celina Mickiewiczowa w zapiskach Niedźwieckiego„, s. 286-300

Stefan Młodecki: „Gotfryd Ernest Groddeck, studium biograficzne na podstawie notat Mikołaja Malinowskiego„, s. 301-350

Chyczewska Alina: „Zapomniane dzieło Wojciecha Kornelego Stattlera„, s. 351-354

Materiały:

Łuczakowa Jadwiga: „Adam Mickiewicz w listach Ludwika Zwierkowskiego Lenoira do Władysława Zamoyskiego„, s. 355-369

 „Mickiewicz a książka„:

Jasińska Stanisława: „Oprawa ‚mickiewiczowska’ „, s. 370-374

Gocel Ludwik: „Resztki Biblioteki Adama Mickiewicza przy ul. Guenegaud w Paryżu”, s. 375-376

Gocel Ludwik: „Dwa listy z lat 1841 i 1842 odnoszące się do Mickiewicza”, s. 376-381

Garczynsciana:

Jasińska Stanisława: „Nieznany odpis ‚Wspomnień obozowych’ Stefana Garczyńskiego„, s. 382-398

Berger Jan: „Du schlummerst sanft…„, s. 398-402

Kolabińska Maria: „Bracia Kątscy w świetle papierów Leonarda Niedźwieckiego„, s. 403-416

Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej:

Kłodzińska Kamila: „Ogólny układ wystawy. Wykaz autorów i bibliograficznych rzadkości”, s. 417-427

Chyczewska Alina: „Kórnickie materiały do ikonografii Mickiewiczowskiej„, s. 428-435

Pełczyński Marian: „Czy Ferdynand Hoesick zawsze fantazjował?„, s. 436-440

Wiadomości:

Weyman Stefan: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 441-446

Jahoda-Żółtowski Robert: „Relacja o oprawie autografu III cz. ‚Dziadów’ „, s. 447-449.

Zeszyt 7., Red. Stefan Weyman. 1959, s. 495, 3 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Weyman Stefan: „Przywileje lokacyjne miasta Kórnika„, s. 5-35

Szuster Kamila: „O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego„, s. 37-73

Buchwaldówna Paulina: „‚Małpa-człowiek’, anonimowa satyra z czasów saskich„, s. 75-91

Kowalski Tadeusz: „Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej„, s. 93-140

Małecki Stanisław: „Wspomnienia z mojego życia„, s. 141-196

Materiały:

Olszewska Maria: „Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku„, s. 197-218

Młodecki Stefan: „Z badań nad zbiorem Mikołaja Malinowskiego w Bibliotece Kórnickiej. Relacje z badań wstępnych„, s. 219-240

Łuczakowa Jadwiga: „Katalog ‚Papierów po Leonardzie Niedźwieckim’ i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej„, s. 241-367

Ewicz Kazimierz: „Zbiory kartograficzne Biblioteki Kórnickiej„, s. 389-380

Gibasiewicz Stanisław: „Srebrne puchary i kubki monetowe w zbiorach kórnickich„, s. 381-390

Jasińska Stanisława: „Nieznany autograf ‚Pieśni Janusza’ w Bibliotece Kórnickiej w świetle kontaktów Pola z Działyńskimi„, s. 391-397

Baranowska Zofia: „Sprawozdanie z prac nad skorowidzami drukarń w Dziale Starych Druków Biblioteki Kórnickiej„, s. 399-403

Kozeński Jerzy: „Teatr Kalacińskiego w Kórniku w r. 1874„, s. 405-408

Kurdelska Janina: „Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych w Bibliotece Kórnickiej„, s. 409-467

Wiadomości:

Weyman Stefan: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 469-477

Skorupska Zofia: „Władysław Pociecha w Bibliotece Kórnickiej„, s. 479-495

Zeszyt 8., Red. Stefan Weyman. 1963, s. 388.
Rozprawy i artykuły:

Wędzki Andrzej: „Początki Bnina„, s. 5-22

Weyman Stefan: „Lokacja miasta Bnina„, s. 23-33

Młynarz Kazimierz: „Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego„, s. 34-64

Buchwaldówna Paulina: „Trzy wydania ‚Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej’ Stefana Garczyńskiego„, s. 65-73

Jasińska Stanisława: „Pierwsze wydanie ‚Hymnu Bogurodzica’ Juliusza Słowackiego„, s. 74-81

Łuczakowa Jadwiga: „Filip Skoraczewski – powstaniec 1863 r.„, s. 82-112

Materiały:

Muszyński Michał: „Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 113-164

Olszewski Henryk: „Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej„, s. 165-175

Kłodzińska Kamila: „Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 176-297;

Chyczewska Alina: „Dzieła Bacciarellego w grafice„, s. 298-356

Łuczakowa Jadwiga: „Katalog akt organizacji głównej powstania styczniowego w zaborze pruskim. (Z archiwum Jana Działyńskiego)„, s. 357-388

Zeszyt 9-10., Red. Stefan Weyman. 1968, s. 640.
Rozprawy i artykuły:

Karłowska-Kamzowa Alicja: „Zamek Kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej„, s. 5-38

Jasińska Stanisława: „Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ‚Myśli o wieczności’ „, s. 39-64

Buchwald-Pelcowa Paulina: „Pieśń ‚Ocknij się, Lechu’. Przemiany tekstu i jego rola w literaturze i życiu społecznym„, s. 65-96

Skorupska Zofia: „Fryderyk Chopin w relacjach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 97-119

Chyczewska Alina: „Polonica Adama Pilińskiego. Z zagadnień mecenatu Działyńskich„, s. 120-136

Wojewodzianka Ewa: „Dzieje zbioru militariów zamku kórnickiego„, s. 137-153

Materiały:

Muszyński Michał: „Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550„. Cz. 2, s. 156-282

Wiesiołowski Jacek: „Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej”. Cz. I. „Katalog„, s. 284-344

Kłodzińska Kamila: „Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”. Cz. I. „Katalog czasopism XVII-XVIII w.„, s. 345-410

Mężyński Andrzej: „Teatralia w rękopisach Biblioteki Kórnickiej XVI-XX w.„, s. 411-446

Kurdelska Janina: „Druki emigracyjne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 447-547

Gibasiewicz Stanisław: „Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej PAN„, s. 548-575

Kubalik Czesław: „Tytusa Działyńskiego data, miejsce urodzenia„, s. 576-584

Sprawozdania:

Weyman Stefan: „Biblioteka Kórnicka pod egidą Polskiej Akademii Nauk (1954-1966)„, s. 585-612

Jasińska Stanisława: „Rejestracja materiałów zawartych w starych drukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 613-615

Nekrologi:

Olszewska Maria: „Jadwiga Łuczakowa (1906-1965)„, s. 616-620

Chyczewska Alina: „Stanisław Małecki (1881-1967)„, s. 621-622

Kłodzińska Kamila: „Stanisława Jasińska (1898-1967)„, s. 623-630.

Zeszyt 11., Red. Stefan Weyman. 1974, s. 339.
Rozprawy i artykuły:

Bolewska Dobrochna: „Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874-1925)„, s. 5-22

Fogel Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja: „Nieznany zabytek architektury renesansowej w okolicy Kórnika„, s. 23-39;

Marciniak Ryszard: „Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego„, s. 41-55

Mężyński Andrzej: „Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828„, s. 57-80

Wiesiołowski Jacek: „Dar książkowy Łukasza Dajewskiego dla Kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu – 1740 r.„, s. 81-97

Materiały:

Kłodzińska Kamila: „Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w.” Cz. II. „Katalog druków prasowych XVI-XVIII w.„, s. 99-189

Krajewska Zofia: „Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego (1892-1937)„, s. 191-326

Mężyński Andrzej: „Przewodnik po katalogach i informatorach Biblioteki Kórnickiej PAN„, s. 327-339

Zeszyt 12., Red. Stefan Weyman. 1976, s. 264.
Weyman Stefan, „Słowo wstępne„, s. 5-6

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard: „Biblioteka Kórnicka Tytusa Działyńskiego w r. 1826,” s. 7-18

Potocki Stanisław Kazimierz: „Podstawy finansowe Biblioteki Kórnickiej w latach 1826-1924„, s. 19-47

Kaźmierczak Jerzy: „Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego„, s. 49-63

Chłopocka Helena: „Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego„, s. 65-91

Nowak Zofia: „Proces Tytusa Działyńskiego w latach 1831-1838 z rządem o zasekwestrowanie dobra kórnickie„, s. 93-115

Mężyński Andrzej: „Biblioteka Kórnicka Jana Działyńskiego„, s. 117-175

Łuczak Maria: „Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji 1939-1945„, s. 177-189

Materiały:

Marciniak Ryszard: „Księgozbiór Augustyna Działyńskiego (1715-1759) wojewody kaliskiego„, s. 191-235

Potocki Stanisław Kazimierz: „Współpracownicy Biblioteki Kórnickiej od połowy XIX w do r. 1924„, s. 237-248;

Potocki Stanisław Kazimierz: „Genealogia kórnickiej linii Działyńskich”, tabl. 1; „Indeks osób„. Opracował Stanisław Kazimierz Potocki s. 255-264.

Zeszyt 13., Red. Marceli Kosman. 1977, s. 275, 1 nlb.
Kosman Marceli: „‚Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej’ spojrzenie wstecz i perspektywy„, s. 5-18

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard, Wiesiołowski Jacek: „Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976)„, s. 19-54

Potocki Stanisław Kazimierz: „Jan Nepomucen Romanowski (1831-1861) bibliotekarz kórnicki„, s. 55-65;

Kosmanowa Bogumiła: „Recepcja twórczości Stanisława Orzechowskiego od połowy XVIII do połowy XIX wieku„, s. 67-82

Kandulska Irena: „Mieczysław Leitgeber – poznański księgarz, wydawca i działacz oświatowy„, s. 83-114

Nizio Krystyna: „Mieczysław Stefan Geniusz w kręgu działaczy niepodległościowych i literatów„, s. 115-137

Materiały:

Bolewska Dobrochna: „List Tytusa Działyńskiego do niemieckiego bibliografa Friedricha Adolfa Eberta„, s. 139-144

Muszyński Michał: „Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do ‚Katalogu’ K. Piekarskiego)„, s. 145-270.

Zeszyt 14., Red. Marceli Kosman. 1978, s. 253, 1 nlb.
Kosman Marceli: „Bibliotekarze kórniccy„, s. 5-15.

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Anna: „Udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu i rozwoju Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk„, s. 17-49

Chłopocka Helena: „Ignacy Zakrzewski wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski i Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum„, s. 51-76

Mężyński Andrzej: „Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego„, s. 77-120

Nowak Zofia: „Przejęcie dóbr kórnickich przez Władysława Zamoyskiego w spadku po Janie Działyńskim„, s. 121-143

Potocki Stanisław Kazimierz: „Miejsce Biblioteki w koncepcji Fundacji Kórnickiej„, s. 145-161

Kalisz Zbigniew: „Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej„, s. 163-175

Materiały:

Maldzis Adam: „Nieznany wiersz białoruski ze zbiorów kórnickich„, s. 177-180

Łuczak Maria: „Wykaz strat wojennych z lat 1939-1945 w Bibliotece Kórnickiej„, s. 181-194

Gibasiewicz Stanisław: „Fundacja Zakłady Kórnickie po wyzwoleniu (luty-wrzesień 1945). Wspomnienia„, s. 195-227;

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1976 r.„, s. 229-248

Zeszyt 15., Red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 2 nlb.
Labuda Gerard: „Nad grobem Stefana Weymana„, s. 5-6

Rozprawy i artykuły:

Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: „Zarys historii mebli w zamku kórnickim„, s. 7-23

Dolczewska Barbara: „Zabytkowe złotnictwo w zbiorach kórnickich„, s. 25-41

Chyczewska Alina: „Kórnicki zbiór graficzny„, s. 43-62

Bolewska Dobrochna: „Trudy bibliotekarskie Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Kórniku (1840-1849)„, s. 63-77

Kosmanowa Bogumiła: „Polityka kadrowa Zygmunta Celichowskiego w Bibliotece Kórnickiej„, s. 79-105

Kandulska Irena: „Działalność Jarosława Leitgebera – drukarza, księgarza, wydawcy i pisarza ludowego w latach 1873-1914„, s. 107-136

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 137-202

Topolska Maria Barbara: „Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII w.” Cz. 1: „Literatura religijna i polemiczna„, s. 203-237

MateriałyWiesiołowski Jacek: „Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej„, s. 239-259

Marciniak Ryszard: „Zbiór rzymski i paryski w Bibliotece Kórnickiej„, s. 261-266

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1977„, s. 267-279

Nekrologi:

Kosman Marceli: „Wspomnienie o Stefanie Weymanie (1913-1978)„, s. 281-289.

Zeszyt 16., Red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard: „Ze studiów nad zbiorem ‚Acta Tomiciana’. Dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia„, s. 5-16

Kosman Marceli: „Akielewicz i Celichowski. Ze stosunków polsko-litewskich w drugiej połowie XIX wieku„, s. 17-34;

Kalisz Zbigniew: „Gospodarka Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 35-161

Materiały:

Chłopocka Helena: „Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876„, s. 163-233

Kalisz Zbigniew: „Głosy opinii publicznej o Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 235-244

Topolska Maria Barbara: „Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku„. Cz. 2, s. 245-274

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1978 r.„, s. 275-291.

Zeszyt 17., Red. Marceli Kosman. 1981, s. 268, 3 nlb., tabl. 7
Kosman Marceli: „Obchody jubileuszowe 150-lecia Biblioteki Kórnickiej„, s. 5-63

Rozprawy i artykuły:

Spieralski Zdzisław: „Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej„, s. 65-78;

Naganowski Tomasz: „Udział zbiorów kórnickich w wystawach krajowych i zagranicznych w dobie zaborów„, s. 79-103

Molik Witold: „Działalność społeczno-polityczna Dezyderego Adama Chłapowskiego„, s. 105-123

Zerbin Krystyna: „‚Rolnik Wielkopolski’ 1933-1939„, s. 125-140

Materiały:

Urban Wacław: „Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego„, s. 141-147

Chłopocka Helena: „Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845-1876„. Cz. 2, s. 149-192

Kalisz Zbigniew: „Źródła aktowe do dziejów Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’„, s. 193-205

Ewicz Kazimierz: „Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego 1829-1979„, s. 207-217

Mężyński Andrzej: „‚150 lat Biblioteki Kórnickiej’ wystawa w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu (11 X – 12 XI 1978)„, s. 219-233

Gałyga Mieczysław: „Kontakty Ossolineum z Biblioteką Kórnicką w XIX wieku„, s. 235-247

Ewicz Kazimierz: „Tytus Działyński – Edward Raczyński Wielkopolanie XIX wieku„, s. 249-254

Korzon Krystyna: „Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów„, s. 255-261.

Zeszyt 18., Red. Marceli Kosman. 1981, s. 271, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Seredyka Jan: „Aktywność senatorów wielkopolskich na sejmach drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy (1611-1632)„, s. 5-16

Naganowski Tomasz: „Gromadzenie pamiątek narodowych na zamku kórnickim w XIX w.„, s. 17-56

Mężyński Andrzej: „Recepcja wydawnictw kórnickich 1829-1923 (program, repertuar wydawniczy, kolportaż)„, s. 57-104

Pyzio Jan: „Związki Józefa Chociszewskiego z Biblioteką Kórnicką„, s. 105-121

Byczkowska Zofia: „Popularyzacja książek beletrystycznych w czasopismach ludowych Królestwa Polskiego w latach 1866-1898„, s. 123-151

Tumolska Halina: „Stefan Giller z Opatówka (w świetle materiałów kórnickich)„, s. 153-174

Materiały:

Filipczak-Kocur Anna: „Konfederacja grodzieńska wojska litewskiego w latach 1609-1610„, s. 175-198

Rzońca Jan: „Stosunek senatorów do królewskiej propozycji zwołania sejmu w 1619 roku„, s. 199-212

Kosmanowa Bogumiła: „Projekt przejścia Zygmunta Celichowskiego z Kórnika do Lwowa„, s. 213-238

Naganowski Tomasz: „Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN„, s. 239-246

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za 1979„, s. 247-266.

Zeszyt 19., Red. Marceli Kosman. 1982, s. 286, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Spieralski Zdzisław: „Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej„. Cz. 2, s. 5-17;

Kosman Marceli: „Zygmunt August w opinii współczesnych i potomnych„, s. 19-76

Lusksaité Inge: „Wpływ walk religijnych na drukarstwo Litwy (druga połowa XVI – pierwsza XVII w.)„, s. 77-109

Naganowski Tomasz: „Udostępnianie zbioru pamiątek historycznych w Kórniku w okresie zaborów„, s. 111-160;

Kalisz Zbigniew: „Stanisław Bodniak – historyk i bibliotekarz„, s. 161-201

Materiały:

Nizio Krystyna: „Autorstwo poematu ‚Stanu wdowiego tęskliwego pobożne zabawy i pociechy’ „, s. 203-212;

Marciniak Ryszard: „Katalogowanie rękopisów staropolskich w Bibliotece Kórnickiej„, s. 213-223

Gibasiewicz Stanisław: „Kórnik i Bnin między wojnami 1919-1939„, s. 225-244

Kosman Marceli: „Najnowsze badania nad Biblioteką Kórnicką (1977-1981)„, s. 245-264

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1980„, s. 265-286.

Zeszyt 20., Red. Marceli Kosman. 1983, s. 291, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Rzońca Jan: „Ostatni sejm przed Cecorą (w 1619 r.)„, s. 5-91

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’ na tle fundacji w 20-leciu międzywojennym„, s. 93-112

Materiały:

Kosman Marceli: „Biblioteki w Wielkopolsce przedrozbiorowej„, s. 113-127

Kosmanowa Bogumiła: „Bibliotekarstwo wielkopolskie 1793-1918„, s. 129-142

Topolska Maria Barbara: „Biblioteki w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i pierwszej połowie XVII w.„, s. 143-183

Nizio Krystyna: „Przekazy rękopiśmienne ‚Policyi Królestwa Polskiego’ Stanisława Orzechowskiego„, s. 185-196;

Potocki Stanisław Kazimierz (wyd.): „Listy Józefa Łukaszewicza do Tytusa Działyńskiego„, s. 197-211

Kalisz Zbigniew: „Sprawa wydania ‚The Polish Nation’ w świetle korespondencji Wincentego Lutosławskiego z Władysławem Zamoyskim„, s. 213-225

Bibliografia zawartości ‚Ateneum Wileńskiego’. Zestawił Józef Tumelis. Uwagi wstępne Henryk Łowmiański„, s. 227-259

Dolczewska Barbara: „Konserwacja kórnickich zbiorów muzealnych w latach 1925-1953„, s. 261-276

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za rok 1981„, s. 277-291.

Zeszyt 21., Red. Helena Chłopocka. 1986, s. 254, 2 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Zierhofferowa Zofia: „Kórnik – znaczenie i historia nazwy„, s. 5-10

Whelan Agnieszka: „Kórnik, Alhambra i romantyczny ideał. O motywach orientalnych w architekturze rezydencji Tytusa Działyńskiego„, s. 11-33

Ceptowski Jacek: „Konstanty Ceptowski 1824-1897„, s. 35-42

Nowak Zofia: „Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1890-1909„, s. 43-136

Materiały:

Nizio Krystyna: „‚Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona…’ rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego„, s. 137-147

Bolewska Dobrochna: „Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim„, s. 149-161

Sokołowska-Hurnowicz Barbara: „Album Marii i Leona Papieskich„, s. 163-173

Edycje:

Potocki Stanisław Kazimierz: „Kilka mów Tytusa Działyńskiego„, s. 175-209

Nowak Piotr: „Korespondencja Józefa Muczkowskiego z Tytusem Działyńskim„, s. 211-251

Wspomnienia pośmiertne:

Gibasiewicz Stanisław: „Antoni Dorotko-Darowski 1896-1984„, s. 253-254.

Zeszyt 22., Red. Helena Chłopocka. 1988, s. 268, 3 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Czachowska Katarzyna: „Działalność społeczna Zygmunta Celichowskiego w środowisku kórnickim w latach 1869-1914„, s. 5-34

Nowak Zofia: „Zasługi Władysława Zamoyskiego dla budowy kolei Chabówka- Zakopane„, s. 35-96

Nowak Piotr: „Inicjatywy nakładcze i wydawnicze Biblioteki Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ 1925-1953„, s. 97-116

Materiały:

Rzońca Jan: „Interpretacje zjawiska komety z 1618 roku w starodrukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 117-124

Nizio Krystyna: „Wojna domowa szlachty z Sapiehami na pióra„, s. 125-155

Bolewska Dobrochna, Marciniak Ryszard: „Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej„, s. 157-172

Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: „Sygnowana szafa gdańska ze zbiorów kórnickich„, s. 173-178

Krawiarz Kazimierz: „Naprawa ‚fortepianu Chopina’ z salonu Tytusa Działyńskiego w zamku kórnickim„, s. 179-183.

Edycje:

Hłyń Maria: „Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni„, s. 185-227

Potocki Stanisław Kazimierz: „Wydarzenia 1848 r. w Poznańskiem w świetle listów i relacji Działyńskich„, s. 229-260

Wspomnienia pośmiertne:

Potocki Stanisław Kazimierz: „Stanisław Gibasiewicz (1904-1986)”, s. 261-266

Łuczak Jan: „Kamila Kłodzińska (1903-1987)”, s. 266-268.

Zeszyt 23., Red. Helena Chłopocka. 1993, s. 267, 1 nlb.
Referaty:

Bieniak Janusz: „Przebieg procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku„, s. 5-23

Chłopocka Helena: „Świadkowie procesu polsko-krzyżackiego w 1339 roku„, s. 23-37

Wyrozumski Jerzy: „Miejsce procesu Polski z zakonem krzyżackim w 1339 r. w polityce Kazimierza Wielkiego„, s. 37-47

Artykuły:

Libicki Marcin: „Uwagi o genezie dekoracji rękopisu BK 824„, s. 47-61

Karłowska-Kamzowa Alicja: „Dekoracje drukowanych modlitewników z 1 poł. XVI w. w zbiorach kórnickich„, s. 61-79

Lamberti Maria Jolanta, Nowak Piotr: „Ludwig Koenigk (1810-1890)„, s. 79-113

Łuczak Jan: „Władysław Zamoyski w anegdotach„, s. 1130-125

Mężyński Andrzej: „Pokłosie monografii ‚Jan Działyński 1829-1880’ „, s. 125-139

Materiały i edycje:

Jankowska Katarzyna: „Trzynastowieczna biblia francuska w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 139-149

Piwocka Joanna: „Godzinki francuskie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 149-159

Nowak Zofia: „Superekslibris Dantyszka w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 159-163

Nizio Krystyna: „Nieznany przekaz ‚Historii Pięciu Braci męczenników’ w rękopisie BK 1624„, s. 163-183

Kennedy Grimsted Patricia: „Księga Metryki Ruskiej z Biblioteki Kórnickiej„, s. 183-207

Ergetowski Ryszard: „Korespondencja Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie z Biblioteką Kórnicką w latach 1869-1894„, s. 207-223

Szyndler Bartłomiej: „List Tytusa Działyńskiego do generała Józefa Chłopickiego„, s. 223-227;

Hłyń Maria: „Fragmenty korespondencji Wincentego i Zygmunta Krasińskich z lat 1842-1846„, s. 227-233

Wisłocki Jerzy: „Biblioteka Kórnicka w latach 1982-1992„, s. 233-263

Wspomnienia pośmiertne:

Łuczak Jan: „Kazimierz Małecki (1913-1989)„, s. 263

Zierhofferowa Zofia: „Krystyna Nizio (29 IX 1928 – 7 III 1990)„, s. 265

Zeszyt 24., Red. Barbara Wysocka. 1996, s. 208, 3 nlb.
Zygmunt Celichowski 1845-1923

Zagartowska Danuta: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Bibliotekarz„, s. 9-38

Karkucińska Wanda: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Wydawca„, s. 39-49

Potocka Irena: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Księgarz„, s. 51-58

Wysocka Barbara: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Plenipotent„, s. 59-92

Kalisz Zbigniew: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: U schyłku życia„, s. 93-112

Celichowski Zygmunt: „Wspomnienia wnuka„, s. 113-118

Kalendarium i tablica genealogiczna. Zygmunt Celichowski 1845-1923„, s. 119-135

Artykuły:

Zierhoffer Zofia, Zierhoffer Karol: „Nazewnictwo w Anonima ‚Diariusza peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej 1595’ „, s. 137-146

Pietrzak Jolanta: „Turyści w zamku kórnickim„, s. 147-167

Materiały i edycje:

Wisłocki Jerzy, Bieniaszewski Adam, Prinke Rafał T.: „Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka„, s. 169-182

Nowak Zofia: „Ludwika Koenigka wspomnienie o Tytusie Działyńskim„, s. 183-208.

Zeszyt 25., Red. Barbara Wysocka. 2001, s. 377, 4 nlb.
Sierpowski Stanisław: „Jerzy Wisłocki – prawnik, historyk, archiwista, wydawca, bibliotekarz, działacz społeczny„, s. 5-15

Labuda Gerard: „Akt ‚Dagome iudex’ – pierwsza ‚konkordatowa’ umowa między Polską a Stolicą Apostolską z czasów papieża Jana XV (985-996)”, s. 17-24

Prinke Rafał T., „Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej„, s. 25-60

Marciniak Ryszard: „Marcin Działyński (1716-1746) ‚studiosus geographiae’ w Lejdzie„, s. 61-69

Sikorski Andrzej: „Mazowiecka linia Działyńskich h. Ogończyk„, s. 71-87

Pentek Zdzisław: „Jan Karol Dachnowski – pisarz miejski poznański, genealog i heraldyk szlachty pruskiej XVII wieku„, s. 89-97

Hamanowa Monika: „Szok niewoli. Postawy Polaków wobec rozbiorów w świetle pamiętników współczesnych„, s. 99-113

Wachowiak Bogdan: „Petycja prowizorów polskiego kościoła luterańskiego na Kamiennej Grobli w Królewcu do króla pruskiego z 1798 r. Przyczynek do polskiej kwestii językowej w Prusach„, s. 115-123

Kucharczyk Grzegorz: „‚Przyjaciel Chłopów’. Próba pruskiego oddziaływania przez prasę na polskie warstwy ludowe w połowie XIX wieku„, s. 125-134

Owadowska Renata: „Antoni Bukaty (1808-1876) – zapomniany emigrant„, s. 135-141

Potocki Stanisław Kazimierz: „Początki kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego Tytusa Działyńskiego„, s. 143-150

Wysocka Barbara: „Tytus Działyński – stan badań„, s. 151-159

Nowak Joanna: „Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu„, s. 161-171

Czachowska Katarzyna: „Drogi edukacji Generałowej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej„, s. 173-189

Kwilecki Andrzej: „Przyjazd Zamoyskich do Kórnika w 1881 roku„, s. 191-195

Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. 1. „Kórnik – Lubowla – Kalwaria Zebrzydowska 1882-1889„, s. 197-226

Miśkiewicz Benon: „Organizacja polowań w dobrach kórnicko-trzebawskich w latach 1927-1939„, s. 227-237

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’. Zarys historii„, s. 239-246

Kraszewski Piotr: „Ludność rodzima Mazur i Warmii w polskiej prozie po II wojnie światowej„, s. 247-266;

Dolczewska Barbara: „Galeria portretów rodzinnych w Kórniku – obrazy z XVII i XVIII wieku„, s. 267-292;

Dolczewski Zygmunt: „Tajemniczy zegar w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 293-303

Kąsinowska Róża: „Odnalezione rysunki kórnickich ogrodów – projekt Jammégo, ogród za jeziorem i sad na Rakowcu„, s. 305-311

Korduba Piotr: „Szafy w roli strażników. Meble gdańskie w zbiorach kórnickich„, s. 313-323

Bering Piotr: „Projekty i realizacje architektoniczne Karla Friedricha Schinkla na terenie Polski„, s. 325-332

Potocki Mikołaj: „Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego„, s. 333-341

Niemir Jacek: „Spuścizna Jędrzeja Giertycha w Bibliotece Kórnickiej„, s. 343-353

Zagartowska Danuta: „Darczyńcy Biblioteki Kórnickiej w ostatnim dwudziestoleciu„, s. 355-372;

Łuczak Maria: „Polscy nobliści w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Wystawa: 5 XII 2000 – 31 VIII 2001„, s. 373-377.

Zeszyt 26., Red. Barbara Wysocka. 2003, s. 327, 5 nlb.
Abiit, non obiit„, s. 3

Działyński Tytus: „Janowi Władysławowi hrabi Zamoyskiemu„, s. 7

Zamoyski Władysław: „List do Zofii z Grudzińskich Broel-Platerowej z 27 lipca 1913 r. (fragment)„, s. 9

Artykuły:

Czachowska Katarzyna: „Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego„, s. 11

Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. II. „Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889-lipiec 1914„, s. 31

Pietrowicz Joanna: „Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej„, s. 81

Kalisz Zbigniew: „Restytucja Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ „, s. 97

Dolczewska Barbara: „Galeria portretów rodzinnych w Kórniku. Obrazy z XIX i początku XX w.„, s. 113

Dolczewska Aleksandra: „Konkurs na projekt kapliczki wotywnej nad Morskim Okiem„, s. 137

Marciniak Ryszard: „Józef Lissner (1805-1862) – antykwariusz poznański„, s. 147

Prinke Rafał T.: „‚Ars quam chemiam vocant’. Starodruki alchemiczne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 161;

Hlebionek Marcin: „Pieczęć majestatowa Augusta II w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 199

Wagner Arkadiusz: „Ekslibris Ludwika barona Schimmelpfenniga w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 205

Pronobis-Bobowska Małgorzata: „Kopie – pomysł na udostępnianie i ochronę zbiorów na przykładzie ‚liber catenatus’ ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 219

Jabłońska Elżbieta: „Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 225

Jasiński Tomasz: „Informatyka w służbie humanistyki„, s. 229

Sierpowski Stanisław: „Perspektywa biblioteki elektronicznej„, s. 237

Mężyński Andrzej: „Ocena 25 zeszytów ‚Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej’ (1929-2001)„, s. 251

Informacje:

Łuczak Maria: „Port w Jokohamie na mapie z 1859 r. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 271

Chrzan Adam: „Nowa ekspozycja w Zamku Kórnickim„, s. 273

Łuczak Maria: „Tassilo von Heydebrand und der Lasa and his chess collection. Międzynarodowe seminarium historyków szachów. 16-18 IX 2002„, s. 277

Konferencje:

„Konserwacja czy restauracja. Konferencja. 25 XI 2002”, s. 284

„Zespół pałacowo-parkowy w Gołuchowie i w Kórniku. Mecenat Izabelli i Jana Działyńskich. Konferencja. 15-16 V 2003”, s. 284

„Wieczór poświecony pamięci prof. Alojzego Sajkowskiego (1921-2003)”, s. 285

Wystawy:

Łuczak Maria: „Bohater narodowy – Tadeusz Kościuszko (1746-1817), 5 X 2001 – 30 III 2002”, s. 287

Dolczewska Barbara: „Ildefons Houwalt (1910-1987) – malarstwo. 24 IV – 30 VI 2002”, s. 288

Potocki Mikołaj: „Sztuka Indii i krajów Dalekiego Wschodu. 14 VI – 15 X 2002”, s. 289

Kwieciński Mirosław: „Fantastyka w malarstwie Dariusza Chojnackiego. 19 VII – 31 VIII 2002”, s. 292

Kwieciński Mirosław: „Anielskie wizje. 6 IX – 31 XII 2002”, s. 293

Łuczak Maria: „Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-1899). Pasja życia: szachy. 17 IX 2002 – 31 I 2003”, s. 293

Kwieciński Mirosław: „Prace Józefa Kopczyńskiego. 16 XI 2002 – 20 IV 2003”, s. 294

Łuczak Maria: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’. Historia (1925-1953) i restytucja (2001). 18 XI 2002 – 1 XI 2003”, s. 294

Dolczewska Barbara: „Przedwojenny Poznań i Wielkopolska w rysunkach Bronisława Schönborna (1909-1971). 25 IV – 10 VI 2003”, s. 295

Kwieciński Mirosław: „Struktura materii. 30 V – 6 X 2003”, s. 296

Kwieciński Mirosław: „Spotkania z Kórnikiem i Wielkopolską. Malarstwo Jana Dasewicza. 14 VI – 31 XII 2003”, s. 296

Łuczak Maria: „Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). ‚Bogu na chwałę, Polsce na pożytek’. 5 IX 2003 – IX 2004”, s. 297

Nekrologi:

Łuczak Maria: „Elwira Bieniaszewska (1949-1997)„, s. 299

Dolczewska Barbara: „Anna Gieryn (1954-1994)„, s. 300

Zagartowska Danuta: „Józef Kędziora (1928-1995)„, s. 301

Łuczak Jan: „Bogdan Libner (1938-1999)„, s. 302

Karkucińska Wanda: „Michał Muszyński (1907-1991)„, s. 303

Karkucińska Wanda, Zagartowska Danuta: „Stanisław Kazimierz Potocki (1944-1992)„, s. 304-305

„Bibliografia prac Stanisława Kazimierza Potockiego. Zestawiła Irena Potocka”, s. 306-307

„Pracownicy biblioteki zmarli w latach 1979-2003 (spis)”

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Spis treści zeszytów 1-25, s. 309

Indeks nazwisk do „Spisu treści zeszytów 1-25”, s. 323;

Indeks rzeczowy do „Spisu treści zeszytów 1-25„, s. 325.

Zeszyt 27., Red. Barbara Wysocka. 2005, s. 333.
Artykuły i materiały:

Czachowska Katarzyna: <W kręgu Hotelu Lambert>. Działalność polityczna Jadwigi Zamoyskiej, s. 3;
Sierpowski Stanisław: Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, s. 29;
Aneks:

Memoriał Bronisława Piłsudskiego, s. 53;
Kwieciński Mirosław: Polowania w dobrach kórnickich i zakopiańskich Władysława Zamoyskiego. Cz. I, s. 57;
Chałupka Władysław: Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu, s. 81;
Bułhak Henryk: Nierozpoznane wydanie <Historii o św. Józefie…> z oficyny Hieronima Wietora (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej), s. 91;
Sznajder Gabriela: Projekty przejęcia wydawnictwa <Acta Tomiciana> przez Akademię Umiejętności, s. 95;
Quinkenstein Małgorzata A.: Unikatowy album drzeworytów <Brudnopis Józefa Muczkowskiego> s. 103;
Dolczewska Barbara: Obrazy Friedricha Klossa w zbiorach kórnickich, s. 109;
Dolczewska Barbara: Zaginiony portret Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, s. 117;
Pawlaczyk Anna, Prinke Rafał T.: Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Mikołaja Sędziwoja, s. 127;
Łuczak Maria: <Ideał starości>. Ignacy Domeyko w listach do Władysława Pawlickiego, s. 135;
Hłyń Maria: Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. I, s. 153;
Jędrzejewska-Wróbel Roksana: Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Marią Dąbrowską, s. 189;
Kurewicz Regina: <Wspomnienia> Amelii Łączyńskiej, s. 207;
Ostroróg Aneta: Zapomniany fotograf – Stanisław Julian Ostroróg, s. 217;
Potocki Mikołaj: Babiniec – przedsionek zamku kórnickiego, s. 227;
Kowalski Jacek: Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, s. 239;
Dolczewski Zygmunt: Urbanistyka Bnina i Kórnika. Uwagi o przemianach przestrzennych od XV do XVIII wieku, s. 275;
Dolczewska Aleksandra: Projekty pałacu Mańkowskich w Źrenicy, s. 295;
Maćkowiak Przemysław: Widoki i plany twierdzy Wisłoujście w zbiorach XVII i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki Kórnickiej, s. 309.
Wystawy:

Morze gór. Malarstwo Violetty Książkiewicz. 7 XI 2003 – 31 III 2004, s. 323;
Ekslibrisy Marii Dolnej. 17 IV – 31 V 2004, s. 323;
Przedmiot i człowiek. Malarstwo Hanny i Jerzego Wiśniewskich 5 VI – 31 VIII 2004, s. 323;
Ich świat. Prace osób niepełnosprawnych intelektualnie 12 VI – 15 VII 2004, s. 324;
Zamek Królewski w Poznaniu. Wystawa pokonkursowa 17 VII – 15 IX 2004, s. 324;
Abstrakcje. Malarstwo Eugenii Lewandowskiej. 4 IX – 15 XII 2004, s. 325;
Najbliższe – najciekawsze. Wystawa poplenerowa.18 IX – 15 XII 2004, s. 325;
Mikołaj Rej (1505-1569). 4 II – 31 VIII 2005, s. 325;
Wystawa retrospektywna z okazji 20-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków. <Polska Sztuka Użytkowa>. 15 IV – 11 VI 2005, s. 327;
Plener malarski <Kórnik 2005>. Wystawa poplenerowa 21 V – 12 VI 2005, s. 328;
Fotografia czyli pamiętnik wewnętrzny. Prace Dariusza Żabińskiego 17 VI – 31 VIII 2005, s. 328;
Wody małe, średnie i duże. Malarstwo Jana Dasewicza. 18 VI – 31 VIII 2005, s. 328;
Park Sanssouci na fotografiach Rolanda Handricka. 4 VII – 31 VIII 2005, s. 329.
Nekrologi:

Alina Chyczewska (1910 – 2005), s. 331;
Zofia Skorupska (1914 – 2005), s. 332;
Zofia Ewa Wojewodzianka (1929 – 2005), s. 333.

Zeszyt 28., Red. Barbara Wysocka. 2007, s. 318.
Kórnik – zagrożenia i szanse perły turystyki Wielkopolskiej. Sesja zorganizowana przez Komisję Historii Sztuki PTPN, Poznań 18 III 2006 r.
Kowalski Jacek: Referaty i dyskusja, s. 11;
Kozacki Leon: Uwarunkowania przyrodnicze osadnictwa w dnach dolin rzecznych i dnach rynien jeziornych, s. 15;
Billert Andreas: Jak planować dziś rozwój miasta?, s. 23;
Wojciechowski Stefan: Planowanie przestrzenne w gminie Kórnik, s. 33;
Potocka Ilona: Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich, s. 37;
Artykuły i materiały:

Bątkiewicz Edyta: Tytusa Działyńskiego relacje z synem w świetle korespondencji z lat 1850-1860, s. 63;
Aneks: wybór listów, s. 77;
Witczak Włodzimierz: Lekarz Działyńskich – Michał Nikodem Nieszczotta (1815-1870), s. 99;
Potocki Mikołaj: Pośmiertne losy Działyńskich z Kórnika. O krypcie Działyńskich w kościele kórnickim, s. 115;
Kwieciński Mirosław: Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego, Cz. 2., s. 141;
Wysocka Barbara: Zamoyscy i Zakład Kuźnicki w <Dzienniku> Janiny Żółtowskiej, s. 175;
Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: Historia zbrojowni zamkowej, s. 184;
Prinke Rafał: Milczenie alchemików. Tożsamość Michała Sędziwoja zakodowana w tekście <Basilica Chymica> Oswalda Crolla, s. 217;
Hłyń Maria: Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej, Cz. 2. listy od 16 I 1893 do 29 III 1898, s. 243;
Jastrząb Łukasz: Egzekucja Polaków w Kórniku w dniu 20 października 1939 r. w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, s. 287;
Mazurek Jolanta: Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce, s. 293;
Wystawy:

Generałowa Jadwiga hr. Zamoyska (1831-1923), 17 IX – 9 XI 2005, s. 301;
Stanisław Samostrzelnik – 1506-2006, 4 XI – 4 XII 2005, s. 302;
Adam Mickiewicz (1789-1855), 10 XI – 30 XII 2005, s. 302;
Grafika po 1945 roku, 6 IV – 5 V 2006, s. 303;
Zamek w Kórniku dawniej i dziś. Poczdam-Sanssouci (Galeria Wieżowa w Oranżerii), 27 V – 23 VII 2006, s. 303;
Wystawa akwareli i rzeźby miękkiej Emilii Domańskiej, 9 VI – 31 VIII 2006, s. 305;
Wystawa jubileuszowa Jerzego Ryby-Rybarczyka z okazji 75-lecia urodzin artysty, 16 III – 15 VI 2007, s. 306;
Grafika prasowa w XIX w., 4 IV – 24 IV 2007, s. 306;
Obrazy naturalne Edmunda Kapłońskiego, 27 IV – 20 VI 2007, s. 307;
Impresja na temat pejzażu. Wystawa akwareli Elżbiety Wiśniewskiej, 11 V – 12 VI 2007, s. 307;
<Na salonach Białej Damy> Wystawa zdjęć trójwymiarowych, 14 VI – 13 X 2007, s. 308;
Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, 25 IX – 5 X 2007, s. 308;
Rara w kolekcji Tassila von Heydebrand und der Lasa, 22 X – 5 XI 2007, s. 309;
<Nie tylko szachy>. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, 22 X – 3 I 2007, s. 310;
Komunikaty:
Wystawa <Mikołaj Rej 1505-1569> z Biblioteki Kórnickiej PAN w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (24 XI – 6 X 2005) oraz w Zespole Szkół Samorządowych im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (25 XI – 15 XII 2005), s. 311;
II. Międzynarodowe Seminarium Historyków Szachów w Kórniku 22-24 X 2007. <Z badań nad historią i literaturą szachów>, s. 312;
Nekrologi:

Anna Marciniak (1941-2007), s. 315;
Włodzimierz Gibasiewicz (1951-2007), s. 317.

Zeszyt 29., Red. Barbara Wysocka. 2009, s. 329.
Pamięci Profesora Jerzego Wisłockiego:

Pożegnanie Profesora Jerzego Wisłockiego w Pałacu Działyńskich 5 maja 2008 roku, s. 15;
Krzysztof Krasowski, Mój nauczyciel i mistrz – Profesor Jerzy Wisłocki (1928-2008), s. 17;
Antoni Gąsiorowski, Jerzy Wisłocki w mojej pamięci, s. 27;
Rafał T. Prinke, Profesor Jerzy Wisłocki – pionier komputeryzacji nauk humanistycznych, s. 33;
Wojciech Józef Burszta, Profesor Jerzy Wisłocki, s. 41;
Jerzy Wisłocki, Mój” czerwiec 1956 roku, oprac. Łukasz Jastrząb, s. 45;
Artykuły i materiały:

Tomasz Jurek, Początki miasta Kórnika, s.55;
Gabriela Sznajder, Kontakty Akademii Umiejętności z Biblioteką Kórnicką w latach 1872-1919, s. 81;
Zofia Nowak, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. III. Lipiec 1914 – październik 1924, s. 93;
Mirosław Kwieciński, Trudne początki… Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego, s. 121;
Wojciech Lipoński, Zapomniany Wielkopolanin – ksiądz Jan Piotrowski – sekretarz kancelarii królewskiej. Pasek XVI wieku, s. 141;
Ryszard Marciniak, Pomorski bibliofil – Walenty Wolski z Niestępowa (1750-1829) i losy jego zbiorów w Wielkopolsce, s. 173;
Maria Hłyń, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. III. Listy od 1 I 1899 do 5 XII 1900, s. 199;
Rafał T. Prinke, John Dee i Edward Kelley w Wielkopolsce (1583-1584) Epizod „magicznej” podróży, s. 235;
Barbara Dolczewska, Królewska” galeria obrazów Tytusa Działyńskiego w Kórniku, s. 249;
Zygmunt Dolczewski, Pieczęć z Murzynkiem czyli sarmacka egzotyka, s. 267;
Paweł Grabowski, Grafika a cykle przedstawieniowe ze św. Jackiem w kościołach dominikańskich w Poznaniu i Klimontowie, s. 277;
Kronika:

Wystawa: „Poszli, gdy zagrzmiał złoty róg…” Pamiątki powstańcze 1918/1919 (30 IV-31 XII 2008), s. 319;
Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Ireny Potockiej, s. 321;

Nekrologia:

Ryszard Marciniak (1939-2009), s. 327

Zeszyt 30., Red. Barbara Wysocka. 2013, s. 268.
Artykuły i materiały:

Kamila SZYMAŃSKA, Światu pozostanie ten papier… Haase i Börner – drukarze pogranicza, s. 11
Sławomir CENDROWSKI, „Presa di possesso del Laterano Pawła V Borghese” w zbiorach zamkowych w Kórniku, s. 81
Aleksandra LOSIK-SIDORSKA, Projekt tablicy heraldycznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 105
Roman SIDORSKI, O zespole heraldycznym w Sali Mauretańskiej raz jeszcze, s. 119
Rafał T. PRINKE, Uczeń Wrońskiego – Éliphas Lévi w kręgu polskich mesjanistów, s. 133
Zofia NOWAK, Finansowanie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1939 (Do druku przygotowała Barbara WYSOCKA), s. 155
Maria HŁYŃ, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. IV. Listy od 8 I 1901 do 18 XII 1902, s. 177
Barbara DOLCZEWSKA, Dziewiętnastowieczne poczty władców oraz osobistości polskich i obcych w zbiorach Zamku Kórnickiego, s. 201
Adam PODSIADŁY, Hitlerowska zbrodnia na Polakach w Kórniku 20 października 1939 r. w relacji księdza Szczepana Janasika, s. 119
Kronika: 

Projekt: Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie, s. 227
Wystawa: Przez Wielkopolskę do Paryża, s. 232
Wystawy podczas weekendów majowych:
Powstanie styczniowe, s. 233
Pamiątki rodzinne Zamoyskich, s. 235
Wspomnienia pośmiertne:

Dobrochna Bolewska (1943-2011), s. 239
Helena Chłopocka (1921-2011), s. 240
Janina Fludra (1942-2013), s. 245
Jerzy Fogel (1942-2013), s. 245
Barbara Jankowiak (1939-2011), s. 247
Gerard Labuda (1916-2010), s. 248
Maria Łuczak (1949-2011), s. 259
Antoni Molik (1920-2012), s. 261
Zofia Nowak (1930-2012), s. 262
Halina Półchłopek (1939-2013), s. 264
Grzegorz Rozwadowski (1975-2011), s. 265
Tadeusz Świgoń (1931-2010), s. 267

Zeszyt 31., Red. Barbara Wysocka. 2014, s. 219.
W 150. rocznicę powstania styczniowego: 

Jacek KOWALSKI, Słowo wstępne, s. 9
Wiesław RATAJCZAK, Dwór polski – tragiczny bohater prozy postyczniowej, s. 11
Jacek KOWALSKI, Obrona dworu w Glanowie, s. 23
Andrzej NOVÁK-ZEMPLIŃSKI, Wątek grottgerowski w relacjach rodzinnych Nováków a niektóre motywy powstańcze dzieł Grottgera, s. 43
Bolesław SUSZKA, Dzieje Karola Firganka i jego pamiętnika, s. 53
Jacek KOWALSKI, Powstanie styczniowe widziane z Kórnika, s. 65
Leon KRÓL, Wspomnienia. Oprac. Stanisława ANDREJEWSKA, s. 94
Jacek KOWALSKI, Tomisław PACIOREK, Nieznana relacja francuskiego oficera o bitwach pod Nową Wsią i Brdowem, s. 103
Michał MACKIEWICZ, Sztućce, janczarki, belgijczyki – o uzbrojeniu strzeleckim w powstaniu styczniowym, s. 135
Dominik KSIĘSKI, Czarka Traugutta, s. 149
Joanna NOWAK, Władysław Jordan i jego działalność na Wschodzie w okresie powstania styczniowego, s. 159
Miscellanea:

Witold MIEDZIAK, Gotycka empora kolegiaty kórnickiej, s. 185
Łukasz JASTRZĄB, Spuścizna Ludwika Gomolca (1914-1996) w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 209
Kronika:

Wystawa: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich (3 IX – 23 X 2014), s. 215
Projekt: Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie. Kontynuacja w roku 2014, s. 217

Zeszyt 32., Red. Barbara Wysocka. 2015, s. 275.
Materiały z sesji: Obraz „Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie” w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów (Kórnik 13 X 2014):

Tomasz JUREK, Łukasz Górka – magnat i mecenas, s. 11
Adam S. LABUDA, Tryptyk Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie fundacji Łukasza II Górki. Ikonografia, źródła programu obrazowego i historyczny kontekst dzieła, s. 37
Piotr DYBALSKI, Konserwacja i badania obrazu „Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie” w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 65
Z historii Kórnika:

Jacek KOWALSKI, „Domus civis agricolae”. Kórnickie gospodarstwo Michałowskich na przestrzeni trzech epok, s. 77
Jerzy BORWIŃSKI, Zabytkowe klasycystyczne drzwi drewniane w budynku przy rynku w Kórniku, s. 143
Krzysztof UFNALSKI, Wstępne datowanie dendrochronologiczne domu narożnego przy rynku w Kórniku, s. 149
Katarzyna WOŹNIAK, Drewniane pale pod Zamkiem Kórnickim, s. 153
Edycje:

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego IFP UAM, „Z czego się baranek boży składa…”, wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej, s. 159
Maria HŁYŃ, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. V. Listy od 3 II 1903 do 12 XII 1906, s. 171
Łukasz JASTRZĄB, Raporty o antysemickich wystąpieniach w Polsce po I wojnie światowej, s. 199
Jacek SERWAŃSKI, Kazimiera Iłłakowiczówna do Melanii Plater-Zyberk. Z prywatnej korespondencji poetki w latach 1960-1970, s. 251
Kronika:

Weekendy majowe i warsztaty konserwatorskie w Bibliotece Kórnickiej w 2015 roku:
Opis projektu, s. 261
Weekend z Białą Damą. Nie tylko duch, ale kobieta z krwi i kości (1-3 V 2015), s. 262
Weekend z Długoszem. Największy dziejopis polskiego średniowiecza. Jan Długosz w 600. rocznicę urodzin (9-10 V 2015), s. 262
Weekend z Klaudyną Potocką. Nie tylko siostra sławnego brata (16-17 V 2015), s. 263
Weekend romantyczny. Tadeusz i Zosia to nie tylko Adam Mickiewicz (23-24 V 2015), s. 264
Warsztaty konserwatorskie, s. 265
Wystawy czasowe:
Francuskie skarby w zbiorach Biblioteki Kórnickiej – La Bibliotheque de Kórnik et ses trésors français (23 VI – 31 X 2015), s. 269
W 90. rocznicę powstania Fundacji „Zakłady Kórnickie” (1-31 VII 2015), s. 270
Primum non nocere. Z dziejów medycyny (27 VII – 14 IX 2015), s. 273

Zeszyt 33., Red. Barbara Wysocka. 2016, s. 265.

Tomasz JASIŃSKI, Słowo wstępne: SESJA NAUKOWA: WIERSZ ANGILBERTA „VERSUS DE BELLA QUE FUIT ACTA FONTANETO” (ZAMEK KÓRNICKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU), s. 9

Roman MICHAŁOWSKI, Bitwa pod Fontenoy w dniu 25 czerwca 841 roku i jej znaczenie dla losów Europy, s. 11

Tomasz JASIŃSKI, Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy (841 rok), s.  27

Rafał T. PRINKE, Mit o kandydaturze sir Philipa Sidneya (1554-1586) do tronu Rzeczypospolitej i okoliczności jego wizyty w Polsce, s. 85

Joanna NOWAK, Cecylia Działyńska (1836-1899) – konserwatywna emancypantka, s.  111

Tomasz ZUZEK, O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 137

Grzegorz KUBACKI, Klaudyna Potocka na medalionie Davida d’Angers. Problem datacji, s.  145

EDYCJE

Maria HŁYŃ, Listy Heleny Mycielskiej do Marii z Gniewoszów Harsdorfowej. Cz. I, listy od 28 IX 1886 do 12 X 1890, s.  151
Mikołaj POTOCKI, Maria Zamoyska: Wspomnienia o zamku i tradycjach rodowych hrabiów Działyńskich i Zamoyskich, s.  201
Katarzyna RADOWICZ-SARNOT, Odnaleziony list Anny z Działyńskich Potockiej, s.  227

KRONIKA
Monika MAŁECKA, Wystawa: „Moje życie z książką. Tytus hr. Działyński i jego biblioteka w Kórniku”, s. 233
Tomasz ZUZEK, Nabytki rękopiśmienne Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016, s. 235
Magdalena BINIAŚ-SZKOPEK, Weekendy majowe i warsztaty konserwatorskie w Bibliotece Kórnickiej w 2016 roku, s.  239

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Tomasz JASIŃSKI, Jacek Jaskulski (1955-2016), s.  243
REDAKCJA, Jacek Wiesiołowski (1940-2016), s.  245

Zeszyt 34., Red. Barbara Wysocka. 2017, s. 262.

SESJA NAUKOWA: „PANDEKTA JUSTINIANA CORPUS IURIS CIVILIS DIGESTUM VETUS CUM GLOSSIS” (ZAMEK W KÓRNIKU, 19 GRUDNIA 2016 ROKU) TOMASZ JASIŃSKI, Słowo wstępne s. 9

WOJCIECH DAJCZAK, Justyniańskie Digesta jako inspiracja argumentacji prawniczej. Od kórnickiego rękopisu Digestow po współczesne spory o granice interpretacji s.11

WOJCIECH BARAN-KOZŁOWSKI, Ogólna charakterystyka oraz dzieje rękopisu „Digestum vetus cum glossis” ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej s. 33

JOANNA FROŃSKA, Ilustracje marginesowe a praktyka czytelnicza w kórnickich Digestach Justyniana s. 61

ARTYKUŁY

JACEK KOWALSKI, Sejmiki polskie według Jana Piotra Norblina. Próba rozpoznania s. 83

RAFAŁ T. PRINKE, Cnota dziwacka – właściciele Kórnika w kręgu poznańskich wolnomularzy s. 149

RÓŻA KĄSINOWSKA, Ratusz – waga miejska – giełda pańska w Kórniku s. 215

TOMASZ ZUZEK, Nieznany dokument dla jasnogórskich paulinów z 1415 roku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej s. 235

KRONIKA

Sesja: „190-lecie Biblioteki Kórnickiej” (Zamek w Kórniku, 5 września 2016 roku) s. 247

Wystawy czasowe:

„Wystawy z różnych stron świata ze zbiorów Biblioteki Kórnickej”. Wystawa czeska i brytyjska s. 253

„Oprawy i oprawcy, czyli w świecie introligatorskim Biblioteki Kórnickiej” s. 255

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Mieczysław Stanisław Gubała (1953–2017) s. 259

Maria Olszewska (1929–2017) s. 261

Zeszyt 35., Red. Barbara Wysocka. 2018, s. 258.

ARTYKUŁY

TOMASZ JASIŃSKI, Dziedzictwo europejskie 15-zgłoskowca trocheicznego a artyzm wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy s.9

WIESŁAW RATAJCZAK, Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego s. 57

ARKADIUSZ WAGNER, Oprawa o dekoracji architektonicznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Przyczynek do dziejów italianizmu w renesansowym introligatorstwie Poznania i Krakowa s. 71

MAGDALENA BINIAŚ-SZKOPEK, Księga miejska zbąszyńska (1588–1914) – zapomniane źródło do dziejów Zbąszynia w zbiorach Biblioteki Kórnickiej s. 93

JERZY ŁOJKO, PAULINA ŁOJKO-WOJTYNIAK, Krajenka w czasach wielkiej epidemii 1709–1711. Przyczynek źródłowy s. 119

EDYCJE

EDYTA BĄTKIEWICZ-SZYMANOWSKA, MAGDALENA MARCINKOWSKA, Księgozbiór Ksawerego Działyńskiego. Charakterystyka inwentarza s. 131

WŁODZIMIERZ DWORZACZEK, Raszewscy herbu Grzymała [Poznań 1936]. Opr. Tomasz Zuzek s. .201

KRONIKA

ALEKSANDRA KWIATKOWSKA, JOANNA KOKOĆ, Konserwacja zachowawcza obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym. Uwagi i spostrzeżenia po realizacji Programu Polska Cyfrowa s. 227

Sesje:
„Zryw Wielkopolan w ich małych ojczyznach. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 i jego znaczenie w walce o granice Rzeczypospolitej” s. 247

Quo vadis Frater? Historia i dzień dzisiejszy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego” s. 248

Wystawy:
„Działyńscy i Zamoyscy – wielkopolskie rody w walce o niepodległość” s. 249

„Ku Niepodległej. Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej” s. 251

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Michał Iwaszkiewicz (1942–2018) s. 255